HCL 120/2019 privind aprobarea organizării de către Ocolul Silvic Brătcuţa R.A Bratca a licitaţiei în plic închis pentru vânzarea de buștean gater, vânzare lemn din produse accidentale, modificarea prețului de vânzare pentru buștean gater și lemn din produse accidentale, din pădurea proprietate a comunei Bratca și stabilirea preţului de pornire a licitaţiei.