HCL 113/25.07.2019 Privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară în favoarea domeniului public al comunei Bratca a suprafeței de 457 mp teren din imobilul cu nr.top.50 Bratca și formarea unor numere cadastrale pentru imobilul cu nr.top.50 Bratca și imobilul cu nr.top.35 înscris în Coala C.F nr.1894 Bratca.