HCL 104/28.06.2019 Privind aprobarea organizării de către Ocolul Silvic Brătcuţa R.A Bratca a licitaţiei în plic închis pentru vânzarea de buștean gater, vânzarea de lemn pe picior din pădurea proprietate a comunei Bratca și stabilirea preţului de pornire a licitaţiei.