HCL 103/28.06.2019 Privind aprobarea proiectelor evaluate de comisia de evaluare şi selecţionare, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul local al comunei Bratca pe anul 2019, conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Bratca pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.133/26.10.2015.