HCL 100 Privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, situațiile financiare pe anul 2018, repartizarea profitului pe anul 2018, bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, lista de investiții pe anul 2019, organigrama și statul de funcții pe anul 2019, pentru Ocolul Silvic Brătcuța R.A Bratca.