Pentru modificarea și completarea Studiului de oportunitate înregistrat sub nr.1811/17.10.2018, a Caietului de sarcini înregistrat sub nr.1812/17.10.2018 și a instrucţiunilor prezentate în documentația înregistrată sub nr.1813/17.10.2018 pentru organizarea licitaţiei publice privind concesionarea suprafeței de 507 mp teren de sub nr.cadastral 54482 înscris în coala C.F nr.54482 Bratca, aflat în proprietatea publică a comunei Bratca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bratca.

Mai multe informații

Pentru modificarea și completarea Studiului de oportunitate înregistrat sub nr.2527/18.09.2018, a Caietului de sarcini înregistrat sub nr.2526/18.09.2018 și a instrucţiunilor prezentate în documentația înregistrată sub nr.2525/18.09.2018 pentru organizarea licitaţiei publice privind concesionare a suprafeței de 144 mp teren de sub nr.cadastral 53635 înscris în coala C.F nr.53635 Bratca, aflat în proprietatea privată a comunei Bratca şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Bratca.

Mai multe informații