HCL 110/25.07.2019 Pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonărilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligatii fiscal restante, datorate bugetului local al Comunei Bratca, a majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eşalonare de contribuabilii persoane fizice şi juridice, precum și de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice.

Mai multe informații

HCL 103/28.06.2019 Privind aprobarea proiectelor evaluate de comisia de evaluare şi selecţionare, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul local al comunei Bratca pe anul 2019, conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Bratca pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.133/26.10.2015.

Mai multe informații

HCL 103 Privind aprobarea proiectelor evaluate de comisia de evaluare şi selecţionare, pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, acordate din bugetul local al comunei Bratca pe anul 2019, conform Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Bratca pentru activităţi nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr.133/26.10.2015.

Mai multe informații