ANUNŢ

Subscrisa Primăria Comunei Bratca, cu sediul în localitatea Bratca, nr.126, judeţul Bihor, doreşte să achiziţioneze lucrări de reparaţii trotuare şi rigole în Comuna Bratca, judeţul Bihor, la o valoare estimată de 437307,50 lei fără TVA. Ofertanţii interesaţi sunt rugaţi să se prezinte la sediul autorităţii contractante  în vederea solicitării documentaţiei pentru  lucrararea menţionată mai sus, urmând a depune ofertele cu plic închis până la data de 11.09.2018, ora 12, la sediul autorităţii contractante.