Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
5 / 2017 Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2015 a deficitului secțiunii de dezvoltare în anul 2016. 2017-01-09
4 / 2017 Privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona la nivelul Comunei Bratca în anul şcolar 2017-2018. 2017-01-09
97 / 2016 Privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între UAT Comuna Bratca şi Liceul Teoretic nr.1 Bratca pentru darea în folosință gratuită a microbuzului marca Opel Movano destinat transportului elevilor. 2016-12-15
96 / 2016 Privind aprobarea organizării procedurii de achiziţie publică pentru: ”Achiziționare Buldoexcavator multifunctional”, comuna Bratca, județul Bihor. 2016-12-15
92 / 2016 Privind formularea cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment și achiziționarea serviciilor pentru îndeplinirea acestei proceduri pentru S.C Servicii Publice Bratca S.R.L având asociat unic Comuna Bratca - reprezentată prin Consiliul Local al Comunei Bratca. 2016-12-15
91 / 2016 Privind validarea rectificării bugetului local pe anul 2016 efectuată prin Dispoziţia nr.199/08.12.2016 2016-12-15
90 / 2016 Privind rectificarea bugetului local și al bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2016 2016-12-15
89 / 2016 Privind aprobarea prețului de referință pe specii, grade de accesibilitate și sortimente pentru materialul lemnos din pădurea proprietate a comunei Bratca. 2016-12-15
88 / 2016 Privind aprobarea execuției BVC la 30.09.2016 și rectificarea bugetului pe anul 2016 pentru Ocolul Silvic Brătcuţa R.A Bratca. 2016-12-15
82 / 2016 Privind aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe aflate în proprietatea privată a comunei Bratca și casarea acestora ca urmare a inventarierii bunurilor aflate în patrimoniul comunei Bratca pentru anul 2016. 2016-11-22
81 / 2016 Privind rezilierea contractelor de subconcesiune subsecvente contractului de concesiune nr.613/11.04.2012 încheiat între UAT Comuna Bratca şi dl.David Gheorghe, domiciliat în localitatea Haieu nr.34/A, comuna Sânmartin. 2016-11-22
80 / 2016 Pentru aprobarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenţă al comunei Bratca 2016-11-22
79 / 2016 Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.947/30.06.2010 încheiat între Primăria comunei Bratca şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă Bihor pentru spaţiul în care funcţionează Substaţia de Salvare Bratca 2016-11-22
78 / 2016 Pentru modificarea și completarea H.C.L nr.151/17.12.2014 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 1.175.259 lei, cu modificările și completările ulterioare. 2016-11-22
77 / 2016 Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 2016-11-22

Înapoi