Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
50 / 2017 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 2017-03-30
49 / 2017 Privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului pe anul 2016. 2017-03-30
46 / 2017 Privind aprobarea referatului de necesitate și a notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului: ”Realizare amenajament pastoral pentru pășunile proprietate a Comunei Bratca”, în vederea includerii în Programul de investiții pentru anul 2017. 2017-03-23
45 / 2017 Privind aprobarea referatului de necesitate, a notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea și a devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Reparații capitale Cabinet Medical Damiș” în vederea includerii în Programul de investiții pentru anul 2017. 2017-03-23
44 / 2017 Pentru modificarea și completarea art.1 din HCL nr.39/15.03.2017 privind aprobarea devizului general înregistrat sub nr.250/14.03.2017 pentru obiectivul de investiții: ”Furnizare și montare corpuri de iluminat cu Led 30 W lumină rece IP 65”. 2017-03-23
43 / 2017 Privind instrumentarea proiectului ”Modernizare drum comunal DC 174 km 0+000 – 7+800, comuna Bratca, județul Bihor și modernizare stradă în localitatea Lorău, comuna Bratca, județul Bihor” 2017-03-23
42 / 2017 Privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bratca. 2017-03-23
39 / 2017 Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Furnizare și montare corpuri de iluminat cu Led 30W lumină rece IP65”. 2017-03-15
36 / 2017 Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Extindere rețea de apă în localitatea Damiș, comuna Bratca, județul Bihor”. 2017-03-07
35 / 2017 Privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiții: ”Construire Sală de sport în comuna Bratca, județul Bihor”. 2017-03-07
34 / 2017 Privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Alimentare cu apă a localității Ponoară, comuna Bratca, județul Bihor”. 2017-03-07
33 / 2017 Privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Alimentare cu apă localitatea Lorău, comuna Bratca, județul Bihor”. 2017-03-07
32 / 2017 Privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare drum comunal DC 174 km 0+000 – 7+800, comuna Bratca, județul Bihor” 2017-03-07
29 / 2017 Pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr.29/22.08.2016 privind aprobarea consumul lunar de carburanti pentru autoturismele și utilajele din dotarea Primăriei comunei Bratca. 2017-02-23
28 / 2017 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de cofinanțare reprezentând valoarea investiției pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare grădiniță în Comuna Bratca, Județul Bihor”. 2017-02-23

Înapoi